Календари 2020, најдоброто во 3 верзии по 30 календари лимитирана количина

За 2020 година направивме 3 видови на календари и тоа: Охрид 2020, Охридско Езеро 2020 и Специјално Издание Стојан Стојановски 2020.
Во календарите може да ги најдете уникатните фотографии на Стојан Стојановски од Охрид и Охридското Езеро, додека во Специјалното Издание 2020 се испечатени фотографии од повеќе места во Европа. 
Оваа година ја лимитиравме количината на 30 календари по вид т.е. само 30 сопственици на календари од секој вид. 
Фотографиите од календарот може да се искористат за урамување на ѕуд.

 

Main Menu