Дали се продава правото за користење на фотографиите во дигитален формат?

Само одредени фотографии со претходен договор се достапни за продажба во дигитален формат под одредени услови.

Цена за откуп на користење на фотографија за комерцијални цели?

Цената се креира врз зависност од фотографијата. Не сите фотографии се достапни за отстапување на дигитални права за користење во комерцијални цели.

Авторски права врз фотографиите

Сите фотографии подлежат на авторско право. Секакво користење за свој или комерцијални цели е забрането со закон. Секакво печатење и размножување е забрането без претходен договор со Стојан Стојановски.

Main Menu